• Kategorija: Vijesti

Ova služba je zadužena za:

- Izradu svih pravnih akata i dokumenata za muftijstvo

- Obavljanje administrativnih, pravnih i tehničkih poslova vezanih za sjednice muftijstva i savjeta muftijstva

- Obavljanje sekretarskih, protokolarnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe muftijstva i muftije u funkciji glavnog vjerskog autoriteta na prostoru muftiluka

- Davanje pravnih mišljenja, te provođenje mjera zaštite i sigurnosti

- Organizaciju općih i servisnih poslova muftijstva

- Praćenje rada kolektivnih organa medžlisa i džemata iz nadležnosti službe

- Priprema normativnih akata muftijstva, te priprema mišljenja i saglasnosti na normativna akta medžlisa

 

Rukovodilac ove službe je mr. Rijad Delić

 Rijad Delić za objavu.JPG

Rijad Delić završio je Behram-begovu medresu u Tuzli 2005. godine, a na Fakultetu islamskih nauka diplomirao je 2010. godine.Tokom studija obavljao je dužnost imama i hatiba u Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo. Poslove sekretara Muftijstva sarajevskog obavljao je od 2014. do kraja 2018. godine. Postdiplomski studij završio je na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine, a tema magistarskog rada bila je Osiguranje vladavine prava kroz spor pune jurisdikcije.

Error: No articles to display