• Kategorija: Vijesti

Ova služba je zadužena za poslove:

- Koordiniranja i nadzora organizacije vjerskih aktivnosti u medžlisima i džematima, organiziranje kolektivnih dženaza, tradicionalnih dova, otvorenja džamija i drugih objekata Islamske zajednice

- Edukacije glavnih imama i imama, hatiba, vjeroučitelja i vjeroučiteljica; kao i vrednovanje njihovog rada

- Obilazak mekteba i uvid u održavanje mektebske nastave; izradu studija, programa i projekata iz nadležnosti službe

- Izrada godišnjeg plana i izvještaja o radu iz nadležnosti službe, kao i pružanje stručne pomoći muftiji prilikom praćenja rada i saradnje sa ustanovama Islamske zajednice

- Nadzor održavanja nastave islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama, te praćenje i vrednovanje rada vjeroučitečja i vjeroučiteljica, kao i organiziranje njihovog stručnog usavršavanja, te praćenje rada aktiva vjeroučitelja i prikupljanje podataka za potrebe evidencija Rijaseta koje se odnose na vjeronauku i vjeroučitelje

- Stručne poslove muftijstva kod provođenja odluka viših organa Zajednice i druge slične poslove

 

Rukovodilac ove službe je dr. Ahmed ef. Purdić

.dr Purdic 4.JPG

Ahmed Purdić je završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, a zatim Fakultet šerijatskog prava na Islamskom univerzitetu Muhammed b. Su'ud u Rijadu. Magistrirao i doktorirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, oblast fikh – šerijatsko pravo.

 

Imamsku, hatibsku i muallimsku dužnost obavljao je u MIZ Srebrenica, MIZ Kakanj i MIZ Sarajevo. 

Četiri godine radio je u Kancelariji reisu-l-uleme na poslovima ličnog asistenta Reisu-l-uleme. 

Za sekretara Vijeća muftija i asistenta fetva-i emina imenovan je 17. oktobra 2017. godine. 

 

Od 1. oktobra 2020. godine je rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva sarajevskog.

Objavio je više autorskih radova i prijevoda.

Oženjen je i otac troje djece.

Error: No articles to display