Služba za vjerske poslove i obrazovanje

Rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje: dr. Abdulgafar Velić

16864321 1220123244722437 1354854900693509006 n

Dr. Abdulgafar Velić završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1996. godine a potom Fakultet islamskih nauka u Sarajevu 2001. godine. Postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, oblast islam i modernost, završava 2012. godine. Tema magistarskog rada je Evropa u djelima Bošnjaka u periodu austrougarske uprave nad Bosnom i Hercegovinom 1878-1918. Doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, katedra sociologija, završava u julu 2016, kada brani doktorski rad na temu Socijalna misao Bošnjaka u periodu modernizacije bosanskohercegovačkog društva.

Tokom studija i svoje poslovne karijere pokazuje interes za naučno-istraživački rad i svoj profesionalni razvitak, o čemu najbolje svjedoče njegovi kontinuirani angažmani u institucijama Islamske zajednice kao i aktivna saradnja u nekoliko bosansko-hercegovačkih časopisa. Abdulgafar Velić je dvadeset godina obavljao posao imama, hatiba i muallima. Trinaest godina bio je imam Istiqlal džamije u Sarajevu. Autor je dvije knjige Pod bosanskim kubetom i Bošnjaci i Evropa. Koautor je monografije 100 bošnjačkih imama kao i stručnih djela Priručnik za mukabele i Ramazanski dersovi.

 

 

Služba za pravne i administrativne poslove

Rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove mr. Rijad Delić

IMG 0338

Rijad Delić završio je Behram-begovu medresu u Tuzli 2005. godine, a na Fakultetu islamskih nauka diplomirao je 2010. godine.Tokom studija obavljao je dužnost imama i hatiba u Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo. Poslove sekretara Muftijstva sarajevskog obavljao je od 2014. do kraja 2018. godine. Postdiplomski studij završio je na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine, a tema magistarskog rada bila je Osiguranje vladavine prava kroz spor pune jurisdikcije.

 

 

  

 

Error: No articles to display