• Kategorija: Vijesti

Muftijstvo ima svojstvo pravnog lica, te kao upravni organ sastoji se od muftije i rukovodilaca službi muftijstva.

Muftijstvo kao upravni organ ima službe na čijem čelu se nalaze rukovodioci službi.

Muftijstvo sarajevsko ima sljedeće službe:

- Služba za vjerske poslove i obrazovanje
- Služba za pravne i administrativne poslove
- Služba za finansijske i ekonomske poslove

Muftijstvu sarajevskom pripada 10 (deset) medžlisa Islamske zajednice i to su: Breza, Fojnica, Gračanica (Visoko), Kakanj, Kaljina, Kiseljak, Olovo, Sarajevo, Vareš, Visoko.

 

Error: No articles to display