Muftijstvu sarajevskom pripada deset medžlisa:

- Medžlis Islamske zajednice Sarajevo;

- Medžlis Islamske zajednice Visoko;

- Medžlis Islamske zajednice Kakanj;

- Medžlis Islamske zajednice Breza;

- Medžlis Islamske zajednice Vareš;

- Medžlis Islamske zajednice Gračanica;

- Medžlis Islamske zajednice Olovo;

- Medžlis Islamske zajednice Kaljina;

- Medžlis Islamske zajednice Kiseljak;

- Medžlis Islamske zajednice Fojnica.

Muftijstvo sarajevsko obuhvata područje 20 općina i proteže se na četiri kantona (Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski, Srednjobosanski i Bosansko-podrinjski), te dvije općine; Sokolac i Trnovo, koje se nalaze na području manjeg bosanskohercegovačkog entiteta.

Centralna džamija Muftijstva sarajevskog je Sultan Fatihova Careva džamija u Sarajevu.

careva dzamija 1472474785

  Medžlis Islamske zajednice Sarajevo

Glavni imam: dr. Abdulgafar ef. Velić

Predsjednik: Jusuf Zahiragić

Sekretar: Muhamed Memić, Rukovodilac Administrativno-pravne službe

Adresa: ul. Kračule 23, 71000 Sarajevo

Kontakt telefoni:

+387 33 238 602
+387 33 238 603

Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

  Medžlis Islamske zajednice Visoko

Glavni imam: Midhat ef. Čakalović. VSS, teolog

Predsjednik: Đemil Ugarak, VSS, dpl.ecc

Sekretar: Fahrudin Bećirović, SSS, imam

Adresa: Kralja Tvrtka 31. 71300 Visoko

Broj telefona: 032 738 352

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

  Medžlis Islamske zajednice Breza

Glavni imam: Zejd ef. Sokić, VSS, profesor islamske teologije

Predsjednik: Sabahudin Bulbulušić, SSS, knjigovođa, apsolvent ekonomskog fakulteta

Sekretar: Naim ef. Smajić, VSS, profesor islamske teologije

Adresa: Hasana Kafije bb, 71370 Breza,

Broj telefona: 032 784 790,

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

  Medžlis Islamske zajednice Vareš

Glavni imam: Ramiz ef. Zubača, VSS, profesor islamske teologije

Predsjednik: Denis Kovačević, VSS, dipl. ing. šumarstva

Sekretar: Almir ef. Mešić, VSS, profesor islamske vjeronauke

Adresa: Put Mira 20, 71330 Vareš

Broj telefona: 032 843 126

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Medžlis Islamske zajednice Gračanica/Visoko

Glavni imam: Senahid ef. Uzunović, teolog

Predsjednik: Kemal Baković, diplomirani ekonomista

Sekretar: Adnan Karamustafić, teolog

Adresa: Loznik br.6. 71300 Gračanica/Visoko

Broj telefona: 032 745 839

 

  Medžlis Islamske zajednice Olovo

Glavni imam: Esad ef. Pepić, VSS, teolog

Predsjednik: Osman Gurda, SSS, penzioner

Sekretar: Amir Muminović, VSS, diplomirani pravnik

Adresa: Gornje Olovo b.b., 71340 Olovo

Broj telefona: 032 825 731

E-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..ba

 

  Medžlis Islamske zajedice Kakanj

Glavni imam: Sulejman ef. Čeliković

Predsjednik: Nevzet Kovačević

Sekretar: Zakir Ljubović

Adresa: Zgošćanska br. 17, 72246 Kakanj

Broj telefona: +387(0)32/557-701, +387(0)32/557-702

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

  Medžlis Islamske zajednice Kaljina

Glavni imam: Sead ef. Drinjak, VSS, diplomirani imam, hatib i muallim

Predsjednik: Sulejman Hamza, SSS, mašinski tehničar

Sekretar: Sead Drinjak, SSS , ekonomski tehničar

Adresa medžlisa: Kaljina bb 71355 Sokolac

Brojevi telefona:

061 929 021 - predsjednik

061 622 836 - glavni imam

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

  Medžlis Islamske zajednice Kiseljak

Glavni imam: Kenan ef. Bajrić, VSS, diplomirani imam, hatib i muallim; profesor islamske vjeronauke

Predsjednik: Nermin Merhemić, VSS, profesor islamskih nauka

Sekretar: Irham Čehajić, VSS, diplomirani pravnik poslovnog prava

Adresa: Bana Josipa Jelačića bb, 71250 Kiseljak,

Broj telefona: 030 879 274

Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

  Medžlis Islamske zajednice Fojnica

Glavni imam: Edin ef. Rojo, VSS , diplomirani imam,hatib i muallim

Predsjednik: Azem Huseinbašić, VSS, diplomirani pravnik

Sekretar: Habiba Hadžimejlić, SSS, Gazi Husrev-begova medresa

Adresa: Bosanska 111, 71270 Fojnica,

Broj telefona: 030 831 225

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Error: No articles to display