Ostale vijesti

Kakanj: U mektebu Čaršijske džamije 58 novih učača Kur'ana

Ko me nauči jedan harf, učinio me je svojim robom.   Prenosi se od hazreti Alije da je rekao ove riječi iz ovog podnaslova. Uz sve ajete, a napose prve ajete iz...