Menu

Ostale vijesti

Muslimani u BiH i svijetu večeras obilježavaju najznačajniju i najodabraniju noć u islamskom kalendaru Lejletu-l-kadr.

Muslimani u BiH i svijetu večeras obilježavaju najznačajniju i najodabraniju noć u islamskom kalendaru Lejletu-l-kadr.

Muslimani u BiH i svijetu večeras obilježavaju najznačajniju i najodabraniju noć u islamskom kalendaru Lejletu-l-kadr.

Iftar Mreže mladih za 600 omladinaca u Carevoj džamiji

Iftar Mreže mladih za 600 omladinaca u Carevoj džamiji

Sinoć je u organizaciji Mreže mladih Muftijstva sarajevskog organiziran iftar za članove i koordinatore Mreže mladih Sarajevo. Na iftaru je bilo prisutno 600 omladinaca iz svih sarajevskih općina.

Iftar za žene u organizaciji Muftijstva sarajevskog

Iftar za žene u organizaciji Muftijstva sarajevskog

  U utorak, 20. juna 2017. godine,  Muftijstvo sarajevsko je upriličilo iftar  za žene, koordinatorice svih medžlisa Muftijstva sarajevskog, medresa i Fakulteta islamskih nauka, kao i društveno aktivne žene različitih profesija.